Wszystko przemija w życiu człowieka
Zazwyczaj uroda z czasem ucieka
Lecz szkolne lata to baśń zaklęta
O których każdy zawsze pamięta.